Dato: 16.11.2019

PULVERLAKKERING


Vi har et moderne pulverlakkeringsanlegg i egne lokaler. Anlegget tilfredsstiller alle miljøkrav, og forurenser ikke det ytre miljøet. Det benyttes miljøvennlige vaskestoffer i avfettingsprosessen, ved siden av at overskuddspulver suges opp og på denne måte ikke slippes ut til luft. Restpulver leveres til gjenvinningsstasjonen i Røyken.

To moderne lakkeringsbokser gjør at fargeskift og renhold går raskt og kostnadseffektivt.

Den automatiske lakkeringsprosessen foregår ved oppheng av detaljer/produkter på konvoier. Konvoieren sender så produktene gjennom forbehandlig - vask og avfetting - før produktene blir lufttørket. Neste steg er ionisering hvor produktene "lades" for å kunne ta i mot pulveret. Etter pulverpåføring i lakkboks går produktene til herding gjennom minimum 10 minutter i 180 grader celsius. Hele prosessen er fullautomatisert.

Kapasiteten for den automatiserte prosessen er innenfor dimensjonsområdet lengde 2,5 m x høyde 1,25 m og bredde 0,6 m.
I tillegg til den automatiserte prosessen har vi også anledning til å håndsprøyte større detaljer/produkter.

TJENESTER